Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc trong bốn tháng đầu năm 2017

Ngày 03/06/2017

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong bốn tháng đầu năm 2017, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt hơn hơn 1,89 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc đạt gần 1,05 tỷ USD, tăng 21,2%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt 848,02 triệu, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc

Đơn vị tính: USD

Mặt hàng 4T/2016 4T/2017 Tăng/giảm (%)
Tổng kim ngạch XK 862,431,329 1,045,397,303 21.2
Hạt điều 30,226,907 34,706,706 14.8


Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Úc