Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2017 tăng 21,5% so với cùng kỳ

Ngày 09/06/2017
Tổng cục Hải quan cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5/2017 (từ 16/5 - 30/5/2017) đạt 20,08 tỷ USD, tăng 22,9% (tương ứng tăng hơn 3,74 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 5/2017. Kết quả này đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 5 tháng đầu năm 2017 đạt gần 162,45 tỷ USD, tăng 21,5% (tương ứng tăng gần 28,77 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.   
Trong đó, kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 5/2017 đạt gần 13,13 tỷ USD, tăng 22,1% (tương ứng tăng 2,38 tỷ USD) so với nửa đầu tháng 5/2017. Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 5/2017 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI 5 tháng đầu năm đạt hơn 106,5 tỷ USD, tăng 23,7% (tương ứng tăng 20,39 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.
Trong kỳ 2 tháng 5/2017, cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 540 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa cả nước 5 tháng đầu năm 2017 về mức thâm hụt gần 2,5 tỷ USD, bằng 3,1% kim ngạch xuất khẩu.
Về xuất khẩu, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5/2017 đạt hơn 10,31 tỷ USD, tăng 35,3% (tương ứng tăng gần 2,69 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 5/2017.
So với kỳ 1 tháng 5/2017, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5 tăng chủ yếu do một số nhóm hàng xuất khẩu tăng mạnh như: Điện thoại các loại và linh kiện tăng 34,7% (tương ứng tăng 611 triệu USD); Hàng dệt may tăng 42,5% (tương ứng tăng 339 triệu USD); Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 56,7% (tương ứng tăng 265 triệu USD); giầy dép các loại tăng 34% (tương ứng tăng 200 triệu USD)…
Tính đến hết tháng 5 năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt gần 79,98 tỷ USD, tăng 18,4% (tương ứng tăng hơn 12,45 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.
Về nhập khẩu, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5/2017 đạt hơn 9,77 tỷ USD, tăng 12,1% (tương ứng tăng hơn 1,05 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 05/2017.
Như vậy, tính đến hết tháng 05/2017, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 82,47 tỷ USD, tăng 24,7% (tương ứng tăng gần 16,32 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.
 
PV
Nguồn: Tạp Chí Tài Chính