Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam sẽ cùng Bộ Nông nghiệp PTNT triển khai xây dựng mô hình thí điểm sản xuất Hồ tiêu an toàn, bền vững

Ngày 02/06/2017

Hồ tiêu Việt Nam đã và vẫn đang có triển vọng thị trường xuất khẩu tốt tuy nhiên đã bắt đầu có những tín hiệu cho thấy cần phải chuyển hướng mạnh trong SX thời gian tới để duy trì đà xuất khẩu trong đó vấn đề chất lượng hồ tiêu nguyên liệu là một trong những yếu tố then chốt, tác động tới xuất khẩu.
Sau nhiều cuộc trao đổi giữa Hiệp hội Hồ tiêu VN với Lãnh đạo Bộ NN-PTNT và các cơ  quan liên quan trong ngành nông nghiệp Trung ương và Đia phương, Lãnh đạo Bộ NN-PTNT đã có chỉ đạo khẩn trương triển khai một số hoạt động trong ngay năm 2017 trong đó có việc: Thúc đẩy xây dựng các liên kết giữa DN và người trồng hồ tiêu để thuận lợi trong việc SX hồ tiêu an toàn, bền vững và cùng một số DN hội viên VPA xây dựng thí điểm mô hình liên kết có cấp Chứng nhận, Mã số vùng trồng tại một số địa phương trồng hồ tiêu lớn để doanh nghiệp xuất khẩu có được sản phẩm hồ tiêu an toàn, có bảo chứng để có thể xuất khẩu với giá trị cao hơn, đáp ứng nhu cầu một số thị trường đang đòi hỏi cao về chất lượng và đòi hỏi có thể kiểm soát chất lượng qua thông tin về chỉ dẫn xuất xứ. 

Một Hội nghị triển khai về vấn đề này sẽ được tổ chức tại Đăk Nông do Thứ trưởng Bộ NN-PTNT và Lãnh đạo tỉnh Đăk Nông và Gia Lai chủ trì sẽ được tổ chức vào ngày 8/6/2017. Tại đây, dự kiến VPA sẽ thay mặt các DN hội viên cùng Bộ NN-PTNT ký thoả thuận nguyên tắc để cùng triển khai chương trình trong thời gian tới.

Mời các DN hội viên VPA quan tâm tới tham dự và nhiệt tình hưởng ứng, đóng góp ý kiến để doanh nghiệp XK HT có thể có được sản phẩm đảm bảo chất lượng trong thời gian tới.

Thông tin chi tiết về nội dung Hội nghị sẽ được VP VPA gửi tới các hội viên qua email./. 

VPA